Kup p³ytê Andrzeja Brandstattera 'Moje pocieszenie' przez Allegro

 Oto ja
 fot. Anna Zadziorko
Witom syækich na tej mojej maluækiej stronnicce. Mi³o mi, ze wcecie cosik o mnie pocytaæ, uwidzieæ i pos³uchaæ co robiem. Witom tys i tych wtorzy bez przypodek tutok wle¼li, moze ich cosik zaciekawi, z cego byk siê stra¶nie ciesy³.

Jesce Wos syækich nie znom, a juz lubiem ze¶cie siê tu ze mnom spotkali ³oztomili.


JendrekZapraszamy na koncert Adama Sztaby

(szczegóły znajdziesz klikając baner)


"Moje pocieszenie" Andrzeja Brandstattera z przyjació³mi ju¿ w sprzeda¿y na Allegro - zobacz

Kup p³ytê Andrzeja Brandstattera - Moje pocieszenie - poprzez Allegro
 Awers ok³adki p³yty
"Moje pocieszenie"
Kup p³ytê Andrzeja Brandstattera - Moje pocieszenie - poprzez Allegro
 Rewers ok³adki p³yty
"Moje pocieszenie"

Fragmenty utworów mo¿na pos³uchaæ w dziale "Pos³uchaj"
www.brandstatter.plwebdesign by MR